bejn baħar u baħar, ta’ Elizabeth Grech

by Virginia Monteforte

Fi kliem Clare Azzopardi: “Xi drabi, dawn il-poeżiji huma kalmi, siekta u saħansitra nebbiexa. Drabi oħra mqallba u mnikkta. Bħall-baħar. Fihom nixtieq nogħdos u nibqa’.”

Inbill is-swaba’ ta’ saqajja
fik
u int,
tbaħbaħli ħsibijieti,
tlaħlaħli dmijieti.

Nixxaħxaħ fik
u niled
il-ġwienaħ
f’dahri.

Mill-ħwienet tal-kotba kollha, jew online direttament minn hawn, b’pustaġġ b’xejn lejn Malta u Għawdex: https://merlinpublishers.com/product/bejn-bahar-u-bahar/

disinn tal-qoxra: Pierre Portelli

#bejnbaħarubaħar #poeżiji

https://merlinpublishers.com/author-book/elizabeth-grech/

By Pierre Portelli

Designed by comings and goings – Malta Today 31 March 2019

In the Malta Independent 12 March 2019

Intervista ma’ Sergio Grech fuq Campus FM

Riċensjoni ta’ Omar Seguna