Ħallini hawn

Ħallini hawn
nitkebbeb bebbuxu f’qalb il-qamar
sakemm tiġi lura r-rebbiegħa f’Pariġi
bil-kuluri tal-ħarifa.

Laisse-moi ici

Laisse-moi ici
m’enrouler en escargot au creux de la lune
jusqu’à l’orée du printemps,
couleurs d’automne.

 

Allat nisa

Ninħall fl-iswed t’għajnejk
u f’għajnejja jinbet il-ward.
Taf li naf
li qed tagħmel tabirruħek
li m’hemm ebda ħjiel
ta’ tqanqila.
Narak tissaħħar
imma tibża’
u ddawwar wiċċek
għax taf min jien,
taf li ġejja
mill-kustilja tal-allat nisa,
mill-ġebla tal-mara r-rieqda.
Imma naf li taf
li xi darba
għad tgħum
fil-baħar mistur f’sidri.

Déesses

Je fonds dans le noir de tes yeux,
et les roses poussent dans mes pupilles.
Tu sais que je sais,
tu feins l’indifférence.
Je te regarde,
ensorcelé mais effrayé,
tu tournes la tête
car tu sais qui je suis,
tu sais que je viens de la côte
des déesses femmes,
du rocher de la femme endormie.
Mais je sais que tu sais,
tu nageras un jour
dans la mer camouflée
sous ma poitrine.